Unsere Lehrer

Lehrer alphabetisch:

 

Frau Fenske: Klasse 1B | E-Mail: franziska.fenske@lk.brandenburg.de

Frau Fischer: Religion | E-Mail: mona.fischer@lk.brandenburg.de

Frau Golde: Klasse 1A | E-Mail: victoria.golde@lk.brandenburg.de

Herr Katzberg: Klasse 2B | E-Mail: timo.katzberg@lk.brandenburg.de

Herr Kollatzsch: Klasse 4 | E-Mail: jan.kollatzsch@lk.brandenburg.de

Frau Meintzer: Klasse 2A | E-Mail: doren.meintzer@lk.brandenburg.de

Herr Möller: Klasse 6 | E-Mail: henrik.moeller@lk.brandenburg.de

Frau Müller-Gülde: Schulleitung | E-Mail: petra.mueller-guelde@lk.brandenburg.de

Frau Rosentreter: Klasse 3 | E-Mail: kerstin.rosentreter@lk.brandenburg.de

Frau Schofer: Klasse 5 | E-Mail: mandy.schofer@lk.brandenburg.de

Frau Eileen Theel: Englisch | E-Mail: eileen.theel@lk.brandenburg.de

Frau Vogt: Sonderpädagogik | E-Mail: martina.vogt@lk.brandenburg.de